Cyber criminaliteit: belang van bestrijding wordt groter

Met de digitalisering van de samenleving is het belang van bestrijding van cyber criminaliteit groter geworden. De CBS Veiligheidsmonitor rapporteert dat in 2017 elf procent van de respondenten slachtoffer is geworden van cyber criminaliteit. Dit is iets meer dan het percentage slachtoffers van vermogensdelicten en meer dan het percentage slachtoffers van vandalisme en geweldsdelicten. Echter verwacht het CBS dat het cijfer van cyber criminaliteit hoger is, omdat alleen de incidenten gemeten worden die worden ervaren.  De ervaring leert dat tal van cyber criminaliteit niet wordt opgemerkt, en dus ook niet wordt gemeten.

Het valt op dat in 2017 een lichte toename van het percentage slachtoffers van cyber criminaliteit is opgetreden, terwijl de overige vormen van criminaliteit een dalende trend vertonen. Het CBS onderscheidt verschillende vormen van cyber criminaliteit. Deze uitsplitsing geeft aan dat koop- en verkoopfraude sinds 2012 toeneemt, terwijl het percentage slachtoffers van hacken en identiteitsfraude afneemt. De daling van identiteitsfraude wordt vooral veroorzaakt door een afname van skimming. Wil je meer informatie over cyber criminaliteit? Check dan dit rapport!

Afgelopen maandag 15 oktober is op NPO 3  de Privacytest gehouden. Met deze test kan jij ervaren in hoeverre jouw maatregelen tegen cyber criminaliteit voldoende zijn! #terugkijktip

Scroll naar top